Contact

Privacy Richtlijnen

De digitale applicaties CityXplore is een concept van GM&CG Ltd en wordt in België gecommercialiseerd door Global Management Group, Santvoortbeeklaan 25, B-2100 Antwerpen, ondernemingsnummer BE 0865 957 107.

CityXplore mobile app hecht groot belang aan uw persoonlijke privacy en wenst enkel strikt noodzakelijke persoonlijke data te vragen daar waar dit vereist is ter correct functioneren van de applicatie. Minimaal is dit het e-mail adres van de gebruiker, optioneel aangevuld met voornaam en naam. Met het gebruik van deze applicatie geeft de gebruiker aan dat hij/zij persoonlijke meldingen (“notificaties”) ontvangt in de app of e-mail adres gestuurd vanuit CityXplore in dienst van de aanwezige handelaren.

Persoonlijke gegevens worden niet doorverkocht of verhuurd aan derde partijen. De gegevens kunnen enkel gebruikt worden om de gebruiker op de hoogte te houden van aanbiedingen binnen de services die CityXplore aanbiedt. De abonnee of gebruiker die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten.

Bij elke communicatie via e-mail, geven wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

CityXplore zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die hierin zijn vermeld.

Overeenkomstig de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992, de wet op de e-handel van 11/03/2003 en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 inzake persoonlijke gegevens, heeft u te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen. U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens, dan wel gegevens die toebehoren aan derden die u daartoe geen toestemming hebben gegeven, kan ertoe leiden dat de gebruiker tijdelijk of definitief iedere toegang tot de digitale applicaties van CityXplore of delen ervan wordt ontzegd.

Ter inzage van het gebruik van onze digitale applicaties, hanteren wij cookies om u beter te identificeren en de applicatie sneller te doen werken. Conform Europese richtlijn 2002/58/EG betreffende de verwerking van persoonsgegevens en bescherming van de persoonlijke levenssfeer (“privacy en electronische communicatie”) melden wij het gebruik van volgende cookies:

  • Google Analytics - Google Analytics verzamelt anonieme bezoekersstatistieken. Meer informatie op http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html

Contact

  • +32 491 94 01 39
  • +32 3 237 72 60

Kantoor België

  • SANTVOORTBEEKLAAN 25
  • 2100 ANTWERPEN